montage massivträelement, Norge

 

Samverkansentreprenad

kontaktperson Dan Wilhelmson

 

Att med omtanke och engagemang tillhandahålla tjänster i samverkan med kunden är vårt utgångsläget för samverkansentreprenad.

Att från idé till färdigt utförande på ett professionellt och prisvärt sätt tillsammans med partners skapa värden för dig som kund.

 

Verksamheten inom SE fokuserar på större entreprenadprojekt för såväl privata som offentliga kunder.

Flerbostadshus i industriella träbyggnadsmetoder, större komplexa uppdrag med krav på stor anpassning till kundens verksamhet, unika offentliga byggnader i trä samt om och nybyggnation för kommunala bolag och förvaltare. Projektutveckling i tidigt skede tillsammans med kunden är centralt för arbetsmodellen med fokus på samverkan, förtroende och öppenhet inom partneravtal.

 

Flera exempel där Fristad Byggs projektutvecklingsteam har bidragit med mervärden och försäljning av kompletterande tjänster finns i projekt har avslutats och påbörjats under perioden. Lill-Skansen Stockholm (exempel på unik offentlig byggnad i trä), Boda Skolan Borås (nyproduktion i totalentreprenad), Brf Kumlet Brännö (flerbostadshus i trä) och Åsbovägen i Fristad (nybyggnad flerbsostadshus i trä) är alla exempel på projekt där projektutvecklingstjänster som konstruktion m.m. kompletterat och skapat merförsäljning.

Professionellt

   

Den här webbplatsen använder cookies